Home    Pokebowls    Sushi    Catering    Agenda   Contact

Algemene Voorwaarden

Deze 'Algemene Voorwaarden' zijn van toepassing op de relatie tussen Vers en Vrolijk (“VV’) en de Klanten.

1. Definities
Aanbod: het product- en dienstenaanbod van VV dat door de Klant via het Platform bij VV kan worden besteld. Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij VV van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en VV met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling. Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van VV.

VV: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt. Informatie: de Informatie van het VV met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door VV worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten.

 
2. Identiteit van Vers en Vrolijk
Adres: Leukerstraat 21 6004 RD Weert KvK: 80190472 BTW-nr: NL2488.50.465.B01 Email: info@versenvrolijk.nl Tel: 06-54336339


3. Toepasselijkheid
3.1. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met VV aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door VV op grond van artikel 6 hieronder.


4. Het Aanbod
4.1. VV publiceert het Aanbod op het Platform. VV kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met VV voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

4.2. VV geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

4.3. VV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

 
5. De Overeenkomst
5.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop 'afrekenen” of  ‘bevestigen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.

5.2. Na ontvangst van de Bestelling, zal VV de Bestelling aan de Klant bevestigen.

5.3. De Overeenkomst kan alleen door VV worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. In geval van een “Afhaal” Bestelling is een adres niet nodig. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan VV te melden.

5.4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor VV.

5.5. Indien de Klant kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen. Indien de Klant niet aanwezig is op het afleveradres wanneer de Bestelling wordt geleverd, zal VV een redelijke inspanning verrichten om contact met de Klant op te nemen, om te bepalen waar de Bestelling moet worden achtergelaten. Indien VV niet in staat is om contact met de Klant op te nemen, kan VV de Bestelling op een redelijke locatie buiten, in de buurt van het bezorgadres, achterlaten. VV is niet verantwoordelijk voor de Bestelling (inclusief de kwaliteit of veiligheid van de Bestelling wanneer de Klant deze aantreft) nadat de Bestelling is afgeleverd.

5.6. Bij bezorging van de Bestelling, kan VV bezorgkosten rekenen aan de Klant. De actuele bezorgkosten worden op het Platform vermeld voordat een klant een Bestelling plaatst.

5.7. Indien de Klant kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van VV, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van VV is weergegeven.

5.8. VV aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

 
6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
6.1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij VV worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij VV is slechts mogelijk indien het Restaurant expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.

6.2. VV heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

6.3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan VV besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

6.4. VV heeft het recht om Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan VV hiervan aangifte doen bij de politie.


7. Betaling
7.1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is de Klant verplicht om VV te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan VV aan de deur of op de afhaallocatie.

7.2. Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.  


8. Klachtenregeling
8.1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij VV te worden neergelegd.

8.2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan VV op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.

8.3. Nadat de klacht door VV is ontvangen zal VV zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. VV streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.

8.4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij VV. 

 
9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
9.1. VV heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: De Goudse verzekeringen via de volgende assuradeur: Geurts Assurantiën + Partners Heelder Ohé 1 6097 DK Heel.


10. Nieuwsbrief
10.1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.versenvrolijk.nl of door contact op te nemen met de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.


11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens
11.1. VV verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.
Email:
info@versenvrolijk.nl
Telefoon:
0654336339
Adres:
Leukerstraat 21 6004 RD Weert
KVK:
80190472
Algemene voorwaarden